přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuality » Otevřený dopis březen 2013

Otevřený dopis březen 2013

01.03.2013

zařazeno v kategorii: Aktuality |

 

Vážená paní ministrině práce a sociálních věcí, vážený pane ministře financí,

Jsem společníkem a zakladatelem realitní kanceláře, která pracuje od r. 1991. Oba společníci s.r.o. jsme plně kvalifikovaní (máme řádné vzdělání ukončené maturitami a státnicemi – obor stavební, VŠ stavební, soudní znalec v oboru nemovitostí, VŠ geografie a kartografie, kurs oceňování nemovitostí atd.). Za 22 let jsme prodali téměř 2.500 nemovitostí.

Existuje-li a prosperuje-li nějaká firma má svého zakladatele, společníka a ten je nositelem myšlenky a celého sytému organizace. Musí do této svojí firmy přinést nejen myšlenku, iniciativu, hybnou sílu, ale také svoje vlastní peníze (minimálně na reklamu, suroviny, prostředky produkce) - a také na mzdy zaměstnanců (včetně úhrad odvodů sociální a zdravotní pojištění a daní).

Žádný Podnikatel nepřijme do pracovního poměru osobu, o které není přesvědčen, že mu tato osoba bude přinášet potřebnou produkci. Při jeho přijetí nemůže tyto očekávané předpoklady potvrdit jinak, než požadovat vzdělání v oboru, ve kterém má jeho budoucí zaměstnanec pracovat, ale nebude nikdy platit mzdu osobě, která nevykazuje množství a kvalitu odvedené práce, a která nebude mít etiku (bude krást).

Jak je tomu u dnešních realitních kanceláří?

Prakticky 99% realitních kanceláří uplatňuje ve svém podnikání tzv. „švarcsystém“. Realitní kanceláře zaměstnávají“ ve skrytém zaměstnaneckém poměru další osoby na IČO. Za pravidelný měsíční paušál ( 4 – 8 tis. Kč ) jim nabídnou používání společného jména, školení, k dispozici kancelář, kopírku, společné reklamní plochy ( většinou načerno polepené ploty a mosty ), atd.

Zvláštní kapitolou v důsledném uplatňování švarcsystému jsou tzv. franšízingové společnosti. Ty nejdříve prodají franšízu franšízantovi. Ten za svůj vstupní poplatek a měsíční procenta odvodů má know-how „zdarma“, ale jeho „spolupracovníci“, kteří spolupracují na IČO ( švarcsystém ) si musí každé školení kupovat. Takové jednodenní školení stojí 2.000,-. Kč a více. V jedné takovéto ( konkrétní ) realitní kanceláři se za 5 let vystřídalo 250 makléřů ! Pro poskytovatele franšízingu je to tedy významný příjem. Nikomu už není divné, že zatímco na hamburger jsou v celém světě jen dva recepty (McDonald a King-burger) v realitách je franšízingových firem, jen v ČR, více než 30. Může se ještě jednat o originální, neveřejné know-how ?

Tolerance porušení zákona – rovná se – legalizace kriminálního stavu. Tolerance „Švarcšízingu“ – zahrnuje v sobě fiktivní franšízing a švarcsystém, má negativní vliv na příjmy do státního rozpočtu, je jednou ze zásadních příčin krize v nemovitostech i v hospodářství celkově, snižuje kvalitu a serióznost obchodu pro prodávajícího a pro kupujícího, a tedy i paradigma, žádost po službě realitní kanceláře.

Zdá se, že velmi podobně byla tolerována i nelegální výroba alkoholu. Jak ukázala současná situace s metylalkoholemm, řeší se pak některé problémy až ve chvíli, kdy na zanedbání kontroly dodržování právního stavu umírají lidé. Přitom se jako řešení předkládá:

  • kontrolovat jen ty, kteří vedou řádné účetnictví, kteří dbají o kvalitu výrobků systematickými zkouškami, poskytují kvalifikované služby nebo mají dokonce certifikát kvality služeb
  • když se pak ukáže problém, který bezpochyby vznikl v oblasti černého trhu tj. kriminální cestou, hodí se všichni podnikatele do jednoho pytle
  • jako náhradu za nevybírané daně a odvody se zvedne DPH všem občanům, tedy i důchodcům studentů a dětem

Vzniklé škody pak zdaleka nejsou jen v oblasti zákazu nějakého výrobku či služby, ale především v poškození dobrého jména domácích podnikatelů a firem. Kdo má potom odvádět daně a tvořit HDP, kdo má vytvářet pracovní místa?

Čekáme s řešením až se „něco“ stane, nebo až přijdou příkazy z Bruselu? Uplatňování švarcsystému je v ČR nezákonné. Za jeho aplikaci hrozí doměření daní a odvodů za 3 roky zpět, a pokuty v řádech milionů Kč, ale nikdo je nechce?

Bude tedy nutné vytvářet nějaký speciální zákon o regulaci „vstupu“ nových subjektů na trh s nemovitostmi ( zprostředkovatelské realitní kanceláře ) ???

Možná, že by úplně stačilo:

  • zakotvit do formuláře o přiznání daně z převodu nemovitosti povinnost uvést – zda uzavření obchodu bylo zprostředkováno realitní kanceláří, jakou RK ( její identifikaci ) a jaká byla vyplacena provize ( např. : I.oddíl., „C“, údaje o zprostředkovateli“ )
  • zakotvit do zákona : prodávající i kupující jsou ručitelé za uvedení správnosti údajů a o zprostředkovateli ( povinnost uhradit DPFO a DPH za zprostředkovatele v případě, že by informace nebyla pravdivá )

Provize se tak jako tak hradí z kupní ceny a pokud se na této ceně prodávající a kupující dohodli, už je jim jedno, zda zprostředkovatel úhradu provize přizná a odvede z ní příslušné daně. Realitní kancelář, která má zaměstnance ( a platí za ně odvody ) má jistě přednostní potřebu dostat úhrady provizí do casch-flow firmy, když z něj má uhradit mzdy zaměstnanců a příslušné odvody.

Nedocházelo by pak k nejběžnějšímu systému, že v Rezervační smlouvě se uvede, že záloha ( uhrazena kupujícím ) se v okamžiku podpisu Kupní smlouvy stává provizí a v Kupní smlouvě se o její výši kupní cena poníží. Na takto formulovanou provizi, se pak již nevystavuje žádná faktura ( byla to přeci záloha Kupní cenu ). Tím se krátí i daň z převodu nemovitosti, protože se vypočítává z již snížené ( o provizi ) Kupní ceny ( viz příloha ).

Přesto, že plně souhlasíme s tím, aby pro výkon „realitní praxe“ bylo potřeba splnit kvalifikační podmínky a praxi (protože pro realitní služby je třeba skutečně mít znalosti nejen z oblastí obchodu a marketinku, ale i stavebního práva, majetkového práva, stavebně-technické znalosti a daňové souvislosti), samotná úprava „realitní činnosti“ vůbec nic neřeší. Jako úplně dostačující je tzv. „nulová varianta“ ( tj. žádný nový speciální zákon ), protože by zcela stačilo, kdyby státní orgány dbaly a kontrolovaly důsledné dodržování zákonů, které již dnes platí – zejména Zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti. Vybralo by se o několik miliard více na daních a odvodech, na trhu s nemovitostmi by se udržely jen ty společnosti, které vydělávají (a nejsou několik roků za sebou ve ztrátě) a tyto společnosti by zaměstnávali jen kvalifikované zaměstnance. Zvýšilo by se paradigma a 50 % realitních obchodů by se nerealizovalo mimo realitní kanceláře.

Obáváme se však, že obrovské lobby (různé realitní komory a franšízingové instituty) za švarcšízing má úplně jiné zájmy.

 

« další aktuality z kategorie: Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
Loyd - reality, spol. s r. o.

Loyd - reality, spol. s r. o.
Moskevská 10, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 222 227, 353 222 244
Mobil: 602 145 144
E-mail: reality@loyd.cz